Diskografie
TY VOLE, NA ZKLADN KOLE...

TY VOLE, NA ZKLADN KOLE...
CD, MC
2002 Sony Music/Bonton
1. Pse Ostrouchov / Belko
2. Skandl Kalina / Belko
3. kola Poisson / Belko
4. Novgorod Kalina / Belko
5. When That I Was And A Little Tiny Boy Harle / Shakespeare
6. Kanl Ostrouchov / Belko
7. Pl Ostrouchov / Belko
8. Obrazrna Ostrouchov / Belko
9. Ksicht Hanf / Belko
10. Ryba Kalina / Belko
11. Every Breath You Take Sting / Sting
12. Plee Kalina / Belko
13. Oaie Scandal Ostrouchov / Belko
14. Socha Kalina / Belko
15. La Lumiere Des Tnebres Poisson / Poisson
16. Thunder and Lightning Liberator / Liberator

STO ZVAT:

Jana Jelnkov zpv
Jan Kalina zpv, bic, perkuse, programovn
Petr Ostrouchov zpv, kytara, klvesy, baskytara, perkuse, domra, programovn
Tom Belko tenor saxofon, zpv
Ji Hanzlk alt a baryton saxofon, klarinet, zpv
Lubo Krtika trubka, zpv
Ladislav Ptasil baskytara, zpv
Vlastimil Bik klvesy
Tom Krek perkuse

HOST:

Daniel Hlka, Alexandra Langoov, Spi, Tereza Roglov, DPS Kvodlibet zpv
Milo Vack perkuse
Pemysl Tomek trombn
Radek Poboil akordeon
Milan Cimfe perkuse, zpv, programovn
Vojta Lavika housle
Filip Tarago cimbl
Arnot Hanf klvesy, zpv
Filip Splen tuba
Jan mejkal programovn
esk Filharmonie orchestr
Adam Klemens dirigent

producent Petr Ostrouchov
mix a koproducent Milan Cimfe
zvuk, mix a mastering SONO Recording Studios, Nouzov, CZ, jen 1999 jen 2001
zvukov misti: Milan Cimfe, Libor Mikoka, Duan Neuwerth, Andy Lao, Tom Jakl, Petr Ostrouchov
mastering Milan Cimfe
vkonn producenti: Petr Ostrouchov, Jan Kalina
doplkov naten: Jan mejkal, Juraj urovi, Vlastimil Bik, Spi & Samy
obal Jan Kalina
RECENZE

ROCK & POP 3/2002
Fanouci kapely se mnou mon nebudou souhlasit a ortodoxn ska-mani(aci) u teprve ne, ale mm takov pocit, e Sto zvat natoilo svoji dosud nejlep psovou kolekci. Mj. prv proto (avak nejen proto), e je nejm ska ze vech. Ale pozor, aby nedolo k nepochopen. Druh doba a odlehen ska-rytmy jsou pod jednoznanm vchodiskem produkce souboru. Ovem Zvata si nikdy na njak skkov puristy nehrla a tentokrt si etnost svch vprav ze hranice nru, a u k rocku, reggae, jazzu nebo obyejnmu popku, dovolila vechny skaln vn v lepm ppad podrdit, v horm vydsit. Jene hen barvami a barvikami je tm, co mne na kole hodn bav. Jde o aranrskou rozmanitost, ba skoro a nenasytnost, kdy Sto zvat nevh pizvat k naten dokonce i nemalou st esk filharmonie nebo ciknskho houslistu a cimbalistu. A pak je tu jet jeden dleit moment, kter hraje skupin do karet v pomyslnm marii o zisk novch poslucha: dostatek melodi, je jsou schopny jejich ctn ucho oslovit a pi tom do nj nevnst njakou povrchn mazlavou pnu. Ne e by na desce nebyly ani v tomto smru relativn matn popvky, nicmn pokud se jedn o vlastn tvorbu souboru, zejmna Skandl (na asti hostujcho Daniela Hlky prv v n nevidm nic patnho, sp naopak), Kanl, Ksicht, Ryba a Socha se kapele povedly. I pesto, e - a to se tk celho alba - lze mt vhrady k nevyrovnan kvalitativn rovn text Tome Belka. A to na CD najdete jet tyi pevzat psn, piem La Lumiere des Tenebres (deska obsahuje i eskou verzi kola) je tzv. okamit hit a o vborn zpracovan policeovsk klasice Every Breath You Take (odzpvan Saou Langoovou z November 2nd) se ani nen teba bavit

REPORT 3/2002
POKUD SNAD nkdy nkomu vrtalo hlavou, o jak ivoin druh se v ppad praskho ska-bandu STO ZVAT konkrtn jedn, souasn vvoj uvnit kapely hovo celkem jasn - jsou to krlci. Vdy bhem poslednch dvou let, kdy postupn vznikala i nov deska, skupina rozhojnila svj poet mrou nevdanou a v souasnosti t u rovnch deset hlav. Takov zmny samozejm musely zvuk souboru vrazn ovlivnit, tm sp, e o instrumentlnch schopnostech novch tv neme bt pochyb. Nebvale siln dechov sekce tedy tk s pesnost dokonale promazanho stroje, pevn nevn psniky dostvaj stle barevnj aranm. Zaregistrovat lze i nkolik nzvuk jazzu, co v minulosti nebylo zrovna obvykl. Novinka nazvan Ty vole, na zkladn kole navc v jet velkorysejm pojet opakuje koncept pedchozho alba Bambule, kdy se studio hemilo dalmi pizvanmi hosty. Tentokrt mezi n pat namtkou Vojta Lavika (lom), Radek Poboil (echomor), Milo Vack (Slunen orchestr), dv vokln soubor DSP Kvodlibet nebo i st esk filharmonie. Nkdy je jejich ptomnost ku prospchu vce, nkdy mn, ale o tom pozdji. Je ovem teba zdraznit, e Zvata musela vc ne kdy jindy balancovat na hran mezi charakteristicky skonmi popvky a vysoce seriozn muzikantskou prac, musela peliv vit a odmovat, aby si uchovala svoji dlouho budovanou tv. Mm dojem, e se to vtinou podailo, i kdy pamtnk dvjch as si na vsledek mus chvli zvykat. Mezi estncti na albu zaznamenanmi kusy lze nepochybn objevit momenty, kter je snadn si zamilovat. K tm nejvtm pekm zajist pat Oaie Scandala, zn vypalovaka v duchu "balknsk dechovky" typu Koani Orkestar, je okouzluje i adekvtn "pasteveckm" textem. Nco podobnho lze tvrdit rovn o kompozici Skandl, v n si jako exkluzivn host zapl Daniel Hlka. Obavy, e jeho pedem ohlaovan angam bude trochu samoeln, se ani v nejmenm nenaplnily. Naopak. Munm hlasem odkoktan pse dokonce vyvolv roztomil asociace teba s Prodanou nevstou. K potencionlnm hitm urit pat tak rusofiln ladn Novgorod, krsn to nsledovnk Mrazka i Podmoskevskich vjeerov, i koncertn proven pecky Pse, Kanl a kola. Ta posledn je mimochodem k dispozici i v interpretaci svho francouzskho autora Jeana-Michela Poissona. I kdy by bylo tk najt pse, kter by klesla pod vysok zvec standard, nkdy je barevnost a rozmanitost nahrvek tm na kodu. Plat to zejmna pro coververzi "policejn" Every Breath You Takev n byl mikrofon pidlen hostujc Sae Langoov. Pokud je rovnovha poruena jen na jedn stran, nap. kdy Petr Ostrouchov zpv When I Was And A Little Tiny Boy, Johnem Harlem zhudebnn Shakespearv text, kter pvodn nazpval Elvis Castello, nebo kdy v pvodn skladb vystoup vokalista odjinud (viz zmnn Hlka), je ve vcemn v podku. Na konci rovnice "pevzat skladba plus ciz vokalista" u ovem chyb tradin zvec kouzlo. Tato vtka se samozejm netk vkonu zpvaky, kter si zasluhuje jedin ctu. V kadm ppad, s deskou Ty vole, na zkladn kole si lze ut spoustu kvalitn zbavy. V tomto ohledu se jedn o tradin vypeen prstek do diskografie.

PRVO 2/2002
"Vdycky jsme mli rdi Madness, protoe ve sv hudb na prvn poslech ve stylu ska mli zajmav harmonie. Ovem kdy si je lovk podn poslechne, je naproti tomu pekvapen, jak mlo v jejich muzice toho ska nebo reggae vlastn je. Jsou to poprockov psniky, kterm je dnes kolem dvaceti let, ovem pod jsou naprosto vynikajc. A stejn tak i my. Nebavilo by ns skldat jenom ist ska. Hrajeme spolu u jedenct let a chceme si prost zahrt," uvozuje tvrt adov album praskm Sto zvat bubenk a zpvk Honza Kalina. Pojmenovali je Ty vole, na zkladn kole, nebo je povauj za rozehnn se nkterch len se kolnmu budovami v pedagogickm i studentskm slova smyslu. V pli ledna vylo jako prvn esk albov poin v letonm roce. Skupina Sto zvat se v dnm ppad nedistancuje od ska, kterto ji stejn bude i po vstebn novho poinu tvrdojn podsouvno. Jej hudebnci na nm vyrostli a v novch skladbch na ska narazme jako na zkladn stavebn kmen. O tom svd lehk poletujc houpav rytmy a dal zdobn hudebn prvky. Seznam host, kter si desetilenn prask band na album sezval, nabz otzku, zda nen vsledek po aranrsk strnce peplcan. Ovem na druh stran ptomnost tubisty Filipa Splenho (Oaie Scandala), perkusionisty Miloe Vacka (kola), houslisty Vojtcha Laviky (Pl) i dokonce zpvka Daniela Hlky v psni Skandl, v n se hls coby koktav vokalista k tradinmu nadhledu kapely, lze chpat pedevm jako smovn k radosti, za kterou soubor clen chvt. Na druh stran trocha vnosti v ptomnosti esk filharmonie v Obrazrn budi dobrovolnm pitaknm hudb jako duchovnmu proitku. "Nenapadlo ns, e bychom se pozvnm host, speciln pak Dana Hlky, mli poslucham podbzet," vysvtluje zpvk a kytarista Petr Ostrouchov. "Aranrsky nm pi naten lo o to, aby byly psn poslouchateln doma. Kdybychom je na tuhle desku nahrli v koncertnch verzch, byla by jednotvrn." Boj s jednotvrnost Sto zvat neprohrli. Pidali toti hned pt coververz, z nich tu nejpovedenj, Every Breath You Take od legendrnch The Police, nazpvala ze souboru November Second hostujc Alexandra Langoov. Rmec byl zvraznn. Ty vole, na zkladn kole je toti poin s dalekoshlm aknm rdiem. Je to album k tanci, skvl hudba na sobotn mejdan a souasn mrumilovn podkres k mn dleitmu rozhovoru. Nevad a t, co je vc, ne kdyby pouze bylo. "Chtli jsme, aby se na thle desce stdaly tempa a nlady. Kdyby mi nkdo v dob vydn naeho prvnho alba vyprvl, e jednou budeme hrt s eskou filharmoni, myslel bych si, e se zblznil. Nejednou to z ns ale tak njak vylezlo a my neeili pro. Prost to tam bylo. Nemyslm si ovem, e se tahle deska bude hrt vrazn vc v rdich ne nae pedchoz," zaprorokoval si Kalina.
TEXTY

PSE

Vymyslet aspo jednu sloku
u kad psn je pod t잚
tuhle jsem smolil ti tvrt roku
a pomral jsem celej seit
ena mi k, ty jeden cvoku
co to tam cel noci e?
pak dal sloku a j jsem v oku
mm druhou a to m t
Tohle je refrn, refrn, refrn
Kolik jsem uel vratkejch krok
ne jsem i tet sloku seil
u nemm enu po svm boku
a msto vlas blskm ple
J pu dl, chci hnout se o kus
jen srab na hebk pero v
na tvrtou sloku padlo pr blok
u nejsem mld ani sv
A zase refrn, refrn, refrn
A lta b, j nevzdm ten pokus
pero u udrm jen st
mm ptou sloku a slzu v oku
hlavn je,e jsem to peil
A znova refrn, refrn, refrn

SKANDL

Va-va-va-ven, jdu se se stanoviskem
cht-t-t-tl bych vm o-o-o-oznmit
e ko-ko-ko-koktm
ped bu-bulvrnm tiskem
se ale to-tohleto mus utajit
Ska ska ska ska ska skandl ska ska ska ska ska skandl
Zp-pvk moh jsem bejt
d-dlat kariru
sm se-se-sebe se po-pod na to ptm
to ko-ko-koktn vede do prseru
kdy zpvm, ko-koktm
kdy mluvm, nekoktm
Ska ska ska ska ska skandl
ska ska ska ska ska skandl
Jak sami vidte
kdy mluvm, nemm problm
a-a-a-ale kdy zp-pvm, je to znt
a ta-tak chci vm ct u-u-u jenom tohle
e ma-ma-ma-ma-mm
vs ra-sra-sra-sra-srd
Ska ska ska ska ska skandl
ska ska ska ska ska skandl

KOLA

Ty vole, na zkladn kole
mm prsery a koule
a s na ou problm
je to golem a m knr
Z thle i palice mi hu
prej hejbnul jsem j lu
a proto, za to ruim
m te mu pod vc
M snad lehne, ta se odsud nehne
a zem se po n slehne
u kuchaky nm stehnem
hrachovou kai zahvaj
Dsn nuda, zkazy a pruda
a za katedrou zrda
m fotrovi zas ud
ten m sund, to j znm
Zkladn kola ti dv
mnohem vc, ne bys tuil, na mou dui
te v, kdy rno vstv
e prost m dret hubu
sklopit hlavu, zmizet v davu akort
Jo chlape, to se tko chpe
je svat jako pape
a na jazyk si lape
s ou chrpe, prost hnj
Prej jsem pak a prej e se flkm
a fotr jasn pka
m za to veer zflk
pitom makm jako k
Kadej ct, jak je to tu v iti
kdy venku slunce svt
tak pod krkem j chytit
je to k blit, vdy to zn
Sorry, nae prvn vzory
nenvidj fry
a duevn jsou chor
a chtj spory vc ne j
Vdy zkladn (na to vem jed)
instinkt ti k (tohle si, hochu, napi)
e kola ns stejn
dennodenn ni
te u v (kola je svt)
co se t tk (pruda a slep mapy)
e prost m v tomhle stdu
dret adu, zstat vzadu a nic vc (v n sm pozn, o co jde)
Ty vole, na zkladn kole
mm prsery a koule
a s na ou problm
je to golem a m knr
Z thle i palice mi hu
prej hejbnul jsem j lu
a proto, za to ruim
m te mu pod vc
Je to golem a m knr
s ou chrpe, prost hnj
Je to k blit, vdy to zn

NOVGOROD

Sn, u zase sn
msc jak neid po nebi b
nhu v zvjch snhu
marn hledm, jsme tu jenom
ona, on a j
Dl ns drha stely
kvli t en je souboj denn
trojka, jsme rusk trojka
pi souboji v ruskm kroji
ona, on a j
V nnm Novgorodu to tak chod
jde jen o zvyk, Vae Blahorod
Va, samovar va
zan zit grog z naich tv
trojka, jsme rusk trojka
co je po ns, mon skon
ona, on a j
Svd, noha m svd
tohle se dd, oni to vd
mrtv o lsce prd v
vodku pij s apati
ona, on a j
V nnm Novgorodu to tak chod
jde jen o zvyk, Vae Blahorod

WHEN THAT I WAS AND A LITTLE TINY BOY

When that I was and a little tiny boy
with a hey-ho, the wind and the rain
a foolish thing was but a toy
for the rain it raineth every day
But when I came to man's estate
with a hey-ho, the wind and the rain
'gainst knaves and thieves men shut their gate
for the rain it raineth every day
But when I came, alas, to wive
with a hey-ho, the wind and the rain
by swaggering I could never thrive
for the rain it raineth every day
But when I came unto my beds
with a hey-ho, the wind and the rain
with tosspots still had drunken heads
for the rain it raineth every day
A great while ago the world began
with a hey-ho, the wind and the rain
but that's all one, our play is done
and we'll strive to please you every day

KANL

Hej, poslouchej, jsem trochu povrivej
tst, to je nco, s m radi nepotej
test, to je smla, nesm ekat skoro nic
smlu nos naopak vechno, smly je vc
Hej nebu zlej, prost jsem povrivej
tst, to jsou stepy a taky bl psi prej
tst, to je reje, prej e smly t je vc
ern koky, sla, vrny, data, prost chci ct:
Hlavn nelap na kanl, na kanl dl
nechci, abys tady dl stl
hlavn nelap na kanl, to bych si pl
tst pak se na tebe neusmje
hlavn nelap na kanl, na kanl dl
abys dl stl, bych ti pl
ten kanl, ne abys na nm stl
ten kanl, tak radi popojdi dl
Stj tam, kde chce, jenom ne tam, kde jsi byl
j bych tyhle vci rozhodn nepodcenil
tst, to jsou mince, jeptiky taky, vdy to v
j nejsem otrokem povr, ne - to si pi
Hlavn nelap na kanl, na kanl dl
nechci, abys tady dl stl
hlavn nelap na kanl, to bych si pl
tst pak se na tebe neusmje
hlavn nelap na kanl, na kanl dl
abys dl stl, bych ti pl
ten kanl, ne abys na nm stl
ten kanl, tak radi popojdi dl

PL

Na konci ulice stoj tam tyi stromy
stromy to nejsou, jsou to postavy
nejsou to postavy, ne, to je omyl
zbyten obavy
Mm s sebou slznej plyn, ne, to jsou jenom slzy
slzy to nejsou, to je od vna
ne, vlastn od rumu, fakt m to mrz
u zase zanm
J vm, e bez ple nejsou kole
e rann pte to zase odske
kdo pozd chod, ensk si vod
toho i s kuframa ze schod shodm
Dneska jsem do noci svou ernou dui prala
ne dui, koili jsem ehlila
mlokdo za to stl, byls jeden z mla
tys byl, j nebyla
Na konci ulice, stoj tam tyi chlapi
na konci smutku a vech problm
pjdu jim naproti, nechci se trpit
jinak jsou k niemu
J vm, e bez ple nejsou kole
e rann pte to zase odske
kdo pozd chod, ensk si vod
toho i s kuframa ze schod shodm

OBRAZRNA

Vtejte v obrazrn
pni a dmy
kde lovk hled marn
pltna a rmy
vtejte do zlejch as
postupte k atn
tomu, co dr kasu
je dneska patn
On nejvc, jak ho znte
sebe si cen
starej strach, kterej mte
za novej mn
personl tady ije
vlkou a mrem
a vechno nejapn je
jak andl s knrem
U ek v zkulis
magistr Osud
je v edm saku lys
a brous kosu
te snad u pochopte
e ijem tady
jak socha Afrodit
co m dv brady

KSICHT

Ta holka prost nem kazy
zatm se ke mn nehls
vstanu a oholm si jazyk
jen to mi chyb do krsy
Mm svj ksicht rd
Je hezh vc, ne dv jsem tuil
m srdce m u pod sukn
hebenem ueu si ui
zastihnu rty a pjdi k n
Mm svj ksicht rd

RYBA

dil svj taxk v pl tvrt rno
pomalu jezdil ulicema
u byla zima, tak pivel okno
stopla ho velk bl ryba
Mluvi spolu o vem monm
ek j, e chodil na ryby
e ale nev nikdy jak na n
e se mu msto nelb
Velik bl ryba m dlouh rud nehty
snad um tie lbat
pod vodou, blzko u dna
pod vodou, blzko u dna
Odvez ji skoro pes pl msta
vystoupit chtla u eky
koloto svtel v jejm oku
pr lesklejch upin, doteky
Velik bl ryba m dlouh rud nehty
snad um tie lbat
pod vodou, blzko u dna
pod vodou, blzko u dna

EVERY BREATH YOU TAKE

Every breath you take
And every move you make
Every bond you break
every step you take
I'll be watching you
Every single day
And every word you say
Every game you play
every night you stay
I'll be watching you
Oh, can't you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
every claim you stake
I'll be watching you
Since you've gone
I've been lost without a trace I dream at night
I can only see your face I look around
but it's you I can't replace I feel so cold
and I long for your embrace I keep crying baby
baby please...
Oh, can't you see
You belong to me?
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
every claim you stake
I'll be watching you
Every move you make
every step you take
I'll be watching you
I'll be watching you

PLEE

Fakt mi nevad, kdy pijde
vdz jsi vn hezkej milej chlap
fakt mi nevad ten es
tak se zastav, pece nejsi srab
V mi, e m vc si vit
taky by ses oblkat moh lp
v, e ta tv ple ti slu
se mnou, hochu, zaije jen klid
Hej, vm, e pjde
jen se klidn stav
mm pln skn
malejch suenejch pleatejch hlav
Je tak objevn, co k
men chlapi fakt mi nevad
jen se pede mnou tak nepla
po tv plei t te pohladm
Ze vech nejhez m profil
ty tv fleky na ztylku znm
vm, e mon vc ses opil
se mnou nikdy nesm bt u sm
Hej, jenom kldek
jen se klidn stav
mm pln skn
malejch suenejch pleatejch hlav

OAIE SCANDALA

Na naem poli je spousta utr
jaro je dlouh, vody mlo
moh jsem mt enu, te mm utrum
kdy jsem byl v horch se to stalo
pil jsem a potom bohuel
s ovc se zapomnl
A ta m prskla
To nae pole je samej kmen
lta jsem stavl tuhle zdku
moh jsem mt enu, s tm je men
v, kam si mu strit kytku
a po mn hod holiny
ten, kdo je bez viny
Kadej den tah kamen
a lidi, kdy nkde si sednou
mluvj o jednom a to nezmn
s tou ovc to bylo jen jednou
Na naem poli je utr fra
a moje mil kolem bh
j nejsem dn kreatura
mn taky obas chyb nha
tak pjdu jet za rosy
pkn j odprosit
Tu hrdou ovci
To nae pole je samej kmen
lta jsem stavl tuhle zdku
moh jsem mt enu, s tm je men
v, kam si mu strit kytku
a po mn hod holiny
ten, kdo je bez viny
Kadej den tah kamen
a lidi, kdy nkde si sednou
mluvj o jednom a to nezmn
s tou ovc to bylo jen jednou

SOCHA

Probudil se rno v posteli
vedle bl sochy kamenn
vzpomnal, byl trochu nervzn
za oknem dv slunce svtily
Bolela ho hlava, nechpal
ciz socha, jemnej blej prach
dole v parku przdnej sokl stl
veer o tom bude v novinch
A pitom myslel, kdy el parkem
e potkal krsnou holku
pln slyel jej boty
klapaly na druhou dobu
Vstal a ekal, a se uklidn
pod jet byla v posteli
etla knihu, oba mleli
mleli i potom kolik dn

LA LUMIERE DES TNEBRES

Tu es l'antithese de l'histoire
celle qui dfie l'ennui, celle
qui recole les parcelles du coeur universel
comme la mduse se torille en rampant
comme tu voudrais t'envoler
comme si tu tais grive
Tu es l'agonie de l'hypocrisie
tu te fies des prophties
toute cette mauvauise humeur
empoisonne les moeurs
prise par le syndrome de la volupt
lentement tu te dshabilles
pour livrer ta pudeur
aux caresses de la paresse
Mais quand tu pleures, petit Niagara
les fleurs du mal ouvrent leurs ptales
aux tolies
quand tu pleures, petit Niagara
a fait comme un feuve ouvert a tous les
mysteres la misere est en crue...
Tu peux faire l'amour nuit et jour avec
ces milliards d'hommes attirs
par les milliards de facettes de ton
pouvoir sexuel
il te faut l'amant de devant
il te faut l'amant de derriere
il te faut l'amant de haut et puis
l'amant du bas
J'entends rsonner le pas cadenc
d'une lgion de financs
venus de toutes les rgions
t'offrir leur insoumission
ils montent la garde autour de ton lit
pour que les anges du dlit
ne puissent poser des scells
a l'entre de ta grotte
Pour que tu puisses me subjuguer
je t'ai donn le plus beau des corps
de mes reves
si je devais me rveiller
cette chanson ne serait plus qu'une histoire
qui pourrait arriver
Il y a tant d'espoir cach derriere toi
et chaque pas que tu feras
sera un jour de fiesta
qui n'attendait que a
laisse aller juste le coin de tes levres
en sourire ou en soupir
et du nant va surgir
la lumiere des tnebres

THUNDER AND LIGHTNING

It's raining today
and I look through my window
the sky is so grey
and I watch how the wind blows
the raindrops away
smashing them to the ground
black clouds on the way
in the distance I hear the sound
And the thunder and lightning's
not so frightening anymore
it's not a bad thing
and it's passing by my door
When I was a kid
I thought that the roof would come
crushing in
it never did
but still I was wondering
the stories of old
they spoke about the heavenly creature
then I was told
it's just a force of nature
So don't be afraid
of the sound when the thunder rolls
you don't have to pray
it's not supernatural
the light from the clouds
it's not your enemy
what it's about
just simple electricity


ZPT NA DISKOGRAFII